Fiskars

Bakgrund

Den svenska marknaden är en av de viktigaste inom Fiskarskoncernen och som ett led i Fiskars globala strategier beslutade man att flytta det svenska huvudkontoret från Höganäs och starta upp ett nytt i Stockholm. Målsättningen var tydlig: att växa och ta marknadsandelar på den svenska marknaden samt att bygga en spjutspetsorganisation inom försäljning och marknadsföring, nära kunderna.

Flytten medförde ett stort rekryteringsbehov då endast ett fåtal medarbetare valde att flytta med till Stockholm. Utmaningen låg i att med en tight deadline hitta rätt kompetenser, bygga en ny organisation bestående till två tredjedelar av helt nya personer och få dem att samspela med de befintliga medarbetarna.

För att lyckas med detta behövdes en rekryteringpartner som både hade erfarenheten och bredden för att kunna rekrytera till alla typer av befattningar samt en vilja att arbeta nära och med fullt engagemang.

Uppdrag

Novare Search & Selections uppdag var att stötta i hela rekryteringsförfarandet. Några tjänster skulle ersättas och ett antal nya tjänster skapades. Vi hade ett dedikerat Fiskars-team som arbetade fokuserat med rekryteringarna och lärde känna såväl rekryterande chefer som Fiskars kultur och verksamhet. Efter flera viktiga möten med nyckelpersoner inom bolaget, och på direkt uppdrag av VD, lade vi upp en annonskampanj i digitala kanaler och tryckt media. Vi fick ett fantastiskt gensvar och intresset från kandidater var enormt!

Resultat:

I enlighet med den satta tidsplanen rekryterade vi under en period av fyra månader in ett 20-tal personer till alla olika avdelningar och funktioner. När det nya kontoret slog upp dörrarna var en ny organisation på plats med motiverade och förväntansfulla medarbetare.

Tack vare det goda samarbetet och ett lyckat slutresultat har vi etablerat ett långsiktigt samarbete med ett ramavtal för kommande rekryteringar på Fiskars fortsatta tillväxtresa.

Kundkommentar

Per Sjödell, dåvarande vd Fiskars Sweden AB

”Jag är otroligt nöjd med Fiskars samarbete med Novare Search & Selection, det löpte väldigt smidigt och de lärde känna både mig, organisationen och vår affärsmodell mycket bra vilket gav hög träffsäkerhet, många bra kandidater samt ett effektivt samarbete. Jag sökte en rekryteringspartner som kunde stötta på ett professionellt sätt hela vägen i projektet från att ta fram rollbeskrivningar till att agera speaking partner i formandet av de olika teamen. Energi och personligt engagemang var avgörande när jag gjorde mitt val av rekryteringpartner.”