Att leda den nya generationen – tre perspektiv på Millenials och Generation Z

Publicerat 2018, 7 februari

Ge mig utveckling, ett starkt varför och flexibilitet – och du får en lojal ambassadör tillbaka! 

Diskussionerna gick varma när unga mentorer från vårt omvända mentorprogram Ahead, HR-chefer från HR Business Boost Program och ledare i Forum Novare, Wallenbergsfärens nätverksprogram samlades på Novare.  Under en eftermiddag samlades alla deltagare för att diskutera och byta erfarenheter på temat Leading New Generations. Utifrån tre olika perspektiv samlades de kring frågan hur företag ska välkomna och leda den nya generationen in i och genom arbetslivet.

Eftermiddagen inleddes med en introduktion på ämnet av Sofia Kachim, PR-konsult på Assefa Communications. Hon menade att de företag som lyckas attrahera och få den unga generationen att stanna erbjuder i regel snabb utveckling, flexibilitet, transparens och ett högre syfte än att bara tjäna pengar. Företag behöver bli bättre på att vara äkta och bidra med spännande kunskap och innehåll i sociala medier och minska på företagsinformation på hemsidan för att locka unga.

Frågan om de unga smiter från ansvar för att de inte vill vara ledare lyftes under den efterföljande paneldiskussionen där de unga mentorerna deltog. Svaret blev att de ungas krav på en god ledare är så högt ställda att de inte såg sig själva uppfylla rollen. På frågan om hur en god ledare bör vara kom svaren snabbt – tydlig, lyhörd och snabbt ge mandat till sitt team.

Efter paneldiskussionen där också frågor som #Metoo och föräldraledighet diskuterades delades deltagarna in i mindre grupper för att utbyta erfarenheter och fortsätta dialogen kring hur kultur, ledarskap och struktur behöver förändras för att generationer ska kunna samspela. En intressant spaning var att de unga mentorerna menar att en persons formella titel inte har någon betydelse för millenials, det är nivån av självförverkligande och personlig utveckling som spelar roll och som ger ”credd” och prestige. Eftermiddagen avslutades med en sammanfattning av gruppdiskussionerna och samlade insikter innan ett intensivt nätverksmingel tog vid.

Helena Fogelmarck och Mia Ritsfalk var ansvariga från Novare för eftermiddagen.
Helena, vad tog du med dig från samtalen?
Den största insikten för mig handlade om framtida anställningsformer. Flera av de deltagande unga mentorerna menade att de hellre tar en tidsbegränsad anställningsform, eller till och med en deltidstjänst, för att inte fastna hos en och samma arbetsgivare för länge och för att få ökad frihet att göra andra saker vid sidan av. Detta kommer att innebära stora förändringar i framtiden, inte bara ur ett employer branding-perspektiv utan även utifrån legala aspekter.

Och vilka frågeställningar var nya för dig Mia?
– På Novare Leadership Academy har vi en nära dialog med de unga talanger som ingår i våra olika program. Därför var det en del intressanta frågeställningar som vi hört tidigare och som vi ofta lyfter i våra nätverk, framförallt i vårt omvända mentorprogram. Diskussionen kring ledarskap och jämförelsen med att de unga vill att en chef ska agera mer som en sportcoach var en ny och spännande frågeställning.

Novare Leadership Academy
Att skapa plattformar för att överbrygga kunskapsgapet och öka förståelsen mellan generationer, funktioner och sektorer är något Novare Leadership Academy gör genom både traditionella mentorprogram, omvänt mentorprogram och ledarutvecklingsprogram.
Läs mer om Novare Leadership Academys utvecklingsprogram

 

Dela

« »