Nominera till Novares & Veckans Affärers mentorprogram

Publicerat 2018, 17 april

Sveriges främsta mentorprogram firar 10 år av att föra samman framtidens toppnamn med näringslivets idag mest tongivande ledare. Genom mentorprogrammet får nominerade individer möjlighet att bli ännu skarpare i sina roller och få extern inspiration på teman som ledarskap, förändring, trender och karriär.

Individen får en skräddarsydd mentor helt utifrån behov och önskemål. Utöver individuella mentormöten mellan adept och mentor arrangerar Novare även sex stora gemensamma nätverksträffar kring aktuella teman.

Helena Fogelmarck och Liselotte Stray är ansvariga för mentorprogrammet hos Novare Leadership Academy och konstaterar att intresset för det externa mentorskapet ökar.

Många av de talanger vi träffar säger att de behöver ett bollplank som kan hjälpa dem att navigera i de utmaningar som de står inför och som lyfter helt nya perspektiv, båda beträffande karriär och affärsutveckling. Någon som helt enkelt kan hjälp dem till framgång, säger Helena.

Efter 10 års erfarenhet av att driva programmet vet vi vad som krävs för ett lyckat mentorskap. Vi har ett nätverk av starka och inspirerande mentorer som representerar olika delar av näringslivet och vi är noga med att matcha mentor efter individens behov och utmaningar. Det är otroligt häftigt att se vilket positiv resultat mentorskapet ger, säger Liselotte.

Sista ansökningsdag för mentorprogrammet är 4 maj. Läs mer på novare.se/mentor eller på va.se/mentorprogram.

 

Dela

« »