Novare i Almedalen

Publicerat 2018, 3 juli

Novare bjöd under Almedalen på två välbesökta seminarium. Seminarierna inleddes med att Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland tillika styrelseordförande för Novare, hälsade välkomna till seminarierna.

Novare Potential inledde sedan med ett frukostseminarium på temat ’Så skapar vi arbeten för nyanlända – snabbspårsutbildning genom akademi och näringsliv’. Medverkande var Cristina Petrescu, Tieto, Mattias Wiggberg, KTH, Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv, Lena Shervarly, Doctrin och Maksim Melnik, Ateles Consulting. Moderator var Kinan Halal från Novare Potential som inledde med att berätta om hur idén till Novare Potential föddes just under ett möte i Almedalen mellan Fredrik Hillelson och Farzad Golchin.  Därefter berättade Mattias Wiggberg från KTH om Kungliga Tekniska Högskolans arbete för att kunna skapa en intensivutbildning tillsammans med näringslivet. KTH har lyckats skala ner ett kandidatprogram på tre år till en intensivutbildning på tre månader – och han påpekar att det verkligen är en intensiv utbildning – studenterna är på plats 8-17 varje dag och det krävs dessutom mycket självstudier på kvällar och helger. Mattias tog också upp att deltagarna består av 46% kvinnor – det bästa resultatet för en IT-kurs vid ett svenskt lärosäte någonsin.

Vid paneldiskussionen lyftes flera olika frågor. Lena Shervarly och Maksim Melnik, som båda har gått utbildningen, berättade om hur de sökt 100-tals jobb innan de kom in på intensivutbildningen och idag har arbete på varsitt it-bolag. Christina Petrescu från Tieto berättade om hur Novare har hjälpt dem att identifiera rätt personer, stått för handledning och också hjälpt till att se strategiskt framåt i rekryteringar.

Bettina Kashefi tog upp hur det idag finns 270 000 arbetslösa i Sverige – samtidigt som alltför många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Hon imponeras av Novare Potential och KTH:s modell– Novare Potential överbygger bristen på referenser och jämförbara betyg som kan finnas hos nyanlända och lyfter fram individens styrkor samtidigt som KTH står för kunskap som är absolut nödvändig idag.

Novare Peritos seminarium tar sin utgångspunkt i hur framtidens arbetsgivare måste sätta olikheter framför likheter för att inkludera fler på arbetsmarknaden. Delal Apak, vd för Novare Peritos, inleder med att berätta att arbetslösheten idag är strax över 6% – men för gruppen unga med funktionsvariationer är siffran över 90% – och det i en högkonjunktur!

Seminariet förs som en dialog med publiken. Tillsammans med Delal Apak på scen är Georgios Karpathakis, Underbara ADHD och Tobias Degsell, Combiner. De diskuterar frågeställningar som publiken har. Bland frågorna märks bland annat om det bör lagstiftas för att få fler företag att anställa unga med funktionsvariationer (det korta svaret: nej!), har vi ett mer inkluderande samhälle idag (det korta svaret: nej!) och särskolans viktigaste roll för arbetslivet (det korta svaret: att bygga upp självkänsla!).

Dela

« »