Alice Stål, programansvarig för EMERGE Leadership Program

Stort intresse för Novare Leadership Academys satsning EMERGE – för nya generationens ledare

Publicerat 2019, 16 januari

Äntligen! Om några veckor startar Alice Stål igång Novare Leadership Academys nya satsning EMERGE Leadership Program för den nya generationens ledare. Intresset för EMERGE har varit stort och det är nu två grupper som kommer gå programmet parallellt, en som hålls på svenska och en på engelska. 

Första modulen, The Emerging Workspace, syftar till att få deltagarna att lyfta blicken och diskutera omvärldstrender, nya tekniker och hur dessa påverkar organisationer, affärsmodeller och arbetssätt. Programmet löper sedan under hela våren och ger våra utvalda deltagarna best practice från inspirerande ledare och mängder av verktyg för att leda, driva förändring och kommunicera effektivt i dagens komplexa och spännande arbetsmiljö.

Alice, du är ansvarig för Novares nya ledarskapsprogram, EMERGE, som startar nu i januari. Berätta om det!
– Det stämmer bra! EMERGE är ett helt nytt koncept för nästa generations ledare.

Idén till EMERGE kom ur det faktum att en ny generation har kommit att ta en stark plats på arbetsmarknaden, en generation som tycker att rådande ledarskapsstil är outdated och att det är dags att omdefiniera vad ledarskap är för att passa dagens krav. Just att omdefiniera ledarskap och utveckla den nya generationens ledare tycker vi på Novare Leadership Academy är viktigt och vill bidra till. Vi vill möjliggöra för dessa framtida ledare att kunna bidra och göra skillnad i sina organisationer, nu och i framtiden. Genom programmet kommer vi därför att rusta dem med konkreta verktyg, nya insikter, kunskap och ett starkt nätverk – dessa individers ledarskapspotential ska kunna nyttjas till fullo!

Vem vänder det sig till?
– Som sagt är det dessa ”emerging leaders” som programmet vänder sig till. Mer specifikt definierar vi det som individer med ambition och potential att bli framstående ledare och nyckelspecialister. EMERGE är för den som är projektledare, chef, specialist, konsult eller liknande. De har en uppvisad förmåga att driva projekt och leda andra människor samt har en öppen inställning där de tar ansvar för sin egen utveckling.

Hur har du arbetat när du tagit fram programmet?
– I processen med att arbeta fram programmet har jag varit i nära dialog med experter på de olika områdena men även utgått från min kunskap om den nya generationens ledare och spaningar från rapporter och artiklar på temat. Det som dessa emerging leaders står inför är att de måste förstå the emerging workspace som de ska leda i, hitta – och landa i – sitt emerging leadership och formulera sin emerging voice för att kunna nå ut med sitt budskap och bli en ledare som andra vill följa. Dessa huvudteman har därför blivit det programmet kommer att handla om.

Förutom innehållet i programmet har jag även lagt stor vikt vid själva formatet för EMERGE. Novare Leadership Academy har i dagsläget ett 20-tal riktigt vassa program så jag har applicerat ”steal with pride” och tagit de bästa format-komponenterna från våra olika program. Djupgående moduler varvas med enklare nätverksträffar, ny kunskap hämtas både från experter och tongivande företagsledare och det ges tillfälle för både brett erfarenhetsutbyte i större grupper och diskussioner om mer specifika utmaningar i mindre ”squad-teams”. Jag tycker även att det är viktigt att programmet är affärsnära så därför kommer deltagarna, tillsammans med sin chef, att formulera personliga mål och affärsutmaningar kopplade till programmets teman.

Hör av dig till Alice Stål på Novare Leadership Academy om du är nyfiken på att veta mer om programmet; alice.stal@novare.se eller +46 (0) 763 18 65 06. 

Läs mer om programmet här >>

Dela

« »