Alice spanar – Digital 2019, självkörande bilar på svenska vägar och kompetensrevolution

Publicerat 2019, 4 februari

Alice Jurell är resarcher på Novare Search & Selection och ansvarar för Novares techspaningar. Den här veckans spaning handlar om:

  • Senaste upplagan av Digital 2019
  • Zenuity får ok att testa självkörande bilar på svenska vägar
  • Förbereder universitetsutbildning människor för jobb?

****
Senaste upplagan av We are social och Hootsuite är ute. Den beskriver hur människor runt om i världen använder internet, mobiler, sociala medier och e-handel.

Sammanfattningsvis:

  • Idag är det totala numret av aktiva internet användare drygt 4,4 miljarder användare och den siffran har ökat med en miljon(!) per dag det senaste året
  • Indiens internetanvändande har ökat mest med 100 miljoner nya användare på 12 månader, det innebär en ökning med 20 %.
  • Världens internetanvändare spenderade i genomsnitt 6 timmar och 42 minuter online varje dag, i Sverige 5 timmar och 56 minuter
  • Google, Youtube och Facebook ligger högst upp på listan över världens mest besökta hemsidor
  • Sättet vi söker på internet ändras, 4 av 10 internetanvändare använder sig av röstsök varje månad. I Kina och Indien använder hälften av alla internetanvändare sig av röstsök.
  • Sedan 2014 har användandarna av sociala medier nästan dubblerats från ca 1,9 miljarder (2014) till drygt 3,5 miljarder (2019) – dvs ca 45 % av världens befolkning
  • I Sverige lägger vi i genomsnitt 1 timme och 49 minuter på sociala medier.

DIGITAL 2019: GLOBAL DIGITAL OVERVIEW>>

****

I förra veckan fick Volvo Cars och Veoneers gemensamma bolag Zenuity tillstånd att testa självkörande bilar mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. De har tidigare blivit godkända att testa självkörande bilar men då med att föraren måste ha ena handen på ratten. Transportstyrelsen beviljade nu att föraren inte behöver ha en hand på ratten.

Zenuity får nu testa självkörande bilar på E4 och E6 >>

****

Vi är mitt inne i ett kompetensskifte. Teknologin transformerar organisationer snabbt och idag är det svårt för organisationer att hitta personer med rätt kompetens. Idag ligger stort fokus på att personer som anställs ska ha en högre utbildning när forskningen visar på att intelligenstest är en mycket starkare indikator för en persons arbetspotential.

Does Higher Education Still Prepare People for Jobs? >>

Om man är fortsatt intresserad av att läsa om kompetensrevolutionen är Manpowers undersökning väldigt intressant. Ladda ner rapporten (PDF) >>

Dela

« »