5 enkla tips för att hantera era tjänstepensioner!

Publicerat 2017, 22 november

Vi ligger i världstopp vad gäller tjänstepensioner och har världens mest effektiva system tack vare kollektivavtalens plattformar. Det finns dock att göra för de omkring 100 000 individer som av olika skäl inte omfattas av kollektivavtal eller av annat skäl har hamnat i fel strukturer. Tyvärr är de 100 000 individerna utspridda på ett stort antal arbetsgivare.

Med dessa fem enkla råd kan du som arbetsgivare ta ett stort förbättrande steg

1. Håll er till kollektivavtalens plattformar

Om ni har kollektivavtal så finns det ingen anledning att avvika vad gäller tjänste-pensionen.

Modern kapitalförvaltning handlar enbart om stordriftsfördelar och kollektivavtalens parter har använt sin storlek för att sätta press på de upphandlade leverantörerna. Därutöver har arbetsgivare med kollektivavtal ett långtgående informationsansvar till sina medarbetare. Varför då riskera att fel uppstår genom att avvika från avtalens parters rekommendation?

2. Rensa bort ”klientmedelskonton”

Ett antal pensionsförmedlare har byggt system där arbetsgivare tar del av provisionsflödet från medarbetarnas tjänstepensioner. Mot dessa konton avräknar sedan förmedlarna den tid de lägger ned för rådgivning och administration.

Därutöver erbjuds arbetsgivare kompletterade försäkringar till samtliga anställda eller generella HR-konsulttjänster. Detta är inte i linje med kollektivavtalens intentioner, är oftast inte kommunicerat till de medarbetare som faktiskt finansierar tjänsterna och medför skattetekniska problem.

3. Undvik löneväxling till tjänstepension

Det är svårt att förstå vilka som vinner eller förlorar på att löneväxla till tjänstepension. Därutöver är det svårbegripligt varför medarbetare ska spekulera i framtida skattenivåer. Privat sparande i till exempel ISK är skatteeffektivt och ger mycket större flexibilitet.

Att avdragsgränsen för tjänstepension gör administrationen komplex är också värt att nämna.

4. Erbjud stöd till medarbetare att flytta gammalt tjänstepensionskapital

Avgiftsuttaget på de plattformar som pensions-förmedlare vanligen tillhandahåller är svår-överskådligt. Det finns idag alternativ som efterliknar kollektivtalens plattformar både vad gäller avgiftsuttag och kvalitet.

5. Ge alla medarbetare löpande information om denna fina förmån

Tyvärr är den allmänna kunskapsnivån kring pensioner för låg, men med enkla verktyg kan tjänstepension segla upp till att vara den högt värderade förmån som den förtjänar.

Erik Jennefelt, Andreas Lauritzen, Erika Andersson

Dela

« »