+46 8 463 23 00

Peritos

Peritos Ungdomsrekrytering är ett rekryteringsföretag som erbjuder introduktionsrekrytering av ungdomar från gymnasiesärskolan. Ungdomar vars förmågor mycket ofta underskattas.
Peritos kunder får därigenom möjlighet att rekrytera engagerade och duktiga medarbetare till exempelvis vaktmästeri, lager, restaurang och butik genom en trygg, utvecklande och kostnadseffektiv metod.Något som skapar mervärde för kunden, ungdomarna och samhället.

Allt börjar med att hitta personen som klarar av jobbet. Med utgångspunkt i ungdomarnas förmågor och kundens arbetskrav tar Peritos fram en matchningsprofil. När vi är överens anställer Peritos ungdomen och betalar månadslön samt övriga arbetsgivarkostnader under den ett-åriga introduktionen.

Coaching och utbildning för både kunden och ungdomen säkerställer en lyckad rekrytering.
Peritos coacher stöttar, utvecklar och följer upp på plats hos kunden under hela introduktionstiden.

Peritos mål och övertygelse är att ungdomarna kommer bli värdefulla medarbetare hos våra kunder efter introduktionsrekryteringen. Här besöker du Peritos egna hemsida: www.peritos.se