+46 8 463 23 00

FORUM NOVARE

Wallenbergsfärens unika nätverksprogram för seniora ledare på bolag inom sfären – för erfarenhetsutbyte och nätverkade.

  • 5 moduler à 1 dygn där teman skräddarsys efter deltagarnas behov med fokus på omvärld, trender och makroperspektiv samt managementfrågor
  • Programmet genomförs på engelska
  • Utlandsresa till tillväxtland
  • Pris och referenser vid förfrågan

Programstart april 2018.
Nominering och antagning sker löpande.

Läs mer om Forum Novare

Samtliga priser är angivna exklusive moms

Kontaktperson

Mia Ritsfalk

0709 48 84 20
mia.ritsfalk@novare.se
LinkedIn

Fyll i intresseanmälan